KJENNER DU NOEN SOM 

 HAR OPPLEVD ET UHELDIG MØTE 

 PÅ LEGEVAKTEN? 

Hva mener vi med uheldige møter på legevakten?


Noen pasienter kan oppleve å ikke bli møtt med respekt på legevakten. Dette er eksempler på hendelser vi definerer som uheldige og som kan føles krenkende for personen som opplever dem:

 • å bli sydd uten tilbud om bedøvelse etter at du har skadet deg selv
 • å motta unødvendig hardhendt behandling
 • å bli møtt med dårlig eller nedlatende kommunikasjon
Kjenner du noen som har opplevd slike ting eller lignende hendelser, har dere rett til å klage. Har den du kjenner opplevd noe ubehagelig, men dere er usikker på om dere klage, må dere gjerne ta kontakt med oss.
Du kan støtte


Du kan være en støtte for den du kjenner, men det kan være vanskelig å snakke om dette. I LFSS følger vi tre grunnprinsipper i møte med alle som kontakter oss, og vi ønsker at de skal føle seg: Hørt - Møtt - Sett. Vi håper dette kan være til hjelp for deg når du skal ta en krevende samtale med en du bryr deg om.

 • Hørt: Forsøk å være tålmodig og lytt til historien
 • Møtt: Ta personen på alvor og anerkjenn opplevelsen
 • Sett: Vis at du er der og vil stille opp om personen ønsker det
Forslag til spørsmål/temaer å snakke om
 • Jeg vil gjerne forstå hvordan du har det, hvordan opplevde du det som skjedde?
 • Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe deg nå?
 • Det er uheldig at du opplevde dette, og jeg vil gjerne bidra til at det ikke skjer igjen
 • Er det greit at vi sammen sender en klage til legevakten?
Følelser og reaksjoner som kan være vanlig for en som har skadet seg selv
 • Skam
 • Føle seg lite verdt
 • Maktesløshet - vet at det som skjer er feil, men klarer ikke å si fra
 • Å tenke "Jeg fortjente det"
Dere kan skape en forskjell Gjør behandlingsstedet oppmerksom på at din nærmeste har blitt møtt på en uheldig måte ved å klage, eller be om et møte for å drøfte opplevelsen hen har hatt. Den erfaringen som deles kan forhindre at andre vil oppleve det samme. Ved å bruke deres stemme og rett til å klage, kan dere være med på å skape en forskjell og en handlingsendring.
Lovverk, retningslinjer og klagerettigheter


Lovverk

Yrkesetiske og faglige retningslinjer Informasjon om rettigheter og klagemuligheter
Du kan sende en klage


Har du vært med en du kjenner til legevakten, etter at hen har skadet seg selv? Ble vedkommende sydd uten bedøvelse eller opplevde hen andre krenkelser? Da kan du klage på det du har observert. Nedenfor finner du et skjema i ulike format, som kan lastes ned og fylles ut. Skjema:
Klage på behandling (Word) Klage på behandling (PDF) For innsending av skjema til legevakten, se informasjon på hjemmesiden til den aktuelle legevakten, eller kontakt kommunen. Ta kontakt med oss i LFSS dersom dere vil ha hjelp til å fylle ut skjemaet, eller har behov for å snakke om situasjonen. Les mer om hvordan LFSS kan hjelpe deg her.
Hva skjer med klagen din


Etter at klagen er levert, har du rett på svar fra behandlingsstedet (jf. forvaltningsloven § 11a.

Dersom du ikke skulle bli fornøyd med utfallet av klagen, eller svar uteblir, kan du sende en tilsynsklage til Fylkesmannen. Les hvordan du går frem her.