KJENNER DU NOEN SOM 

 HAR OPPLEVD ET UHELDIG MØTE 

 PÅ LEGEVAKTEN?