top of page
Om kampanjen

OM KAMPANJEN "PLASTER PÅ SÅRET"

"Plaster på såret" er en handlings- og informasjonskampanje. Den er startet på bakgrunn av at LFSS stadig mottar henvendelser om uheldige måter å bli møtt på ved legevakt.

 

Vi kan høre fra pasienter som har blitt sydd uten bedøvelse og har opplevd andre uheldige hendelser. Våre erfaringer er at dette kan oppleves traumatisk, og konsekvensen kan være at mange ikke oppsøker legevakten igjen uavhengig av årsak. Frykt for å bli møtt på samme uheldige måte, kan føre til at man kanskje ikke ønsker å klage på behandlingen ved sin lokale legevakt.

 

For helsepersonell er det noen yrkesetiske utfordringer som gjør at det blir vanskelig hvis dette ikke blir synliggjort.

Som pasient forventer du å få forsvarlig hjelp, og det kan oppleves sårt når du ikke får det.

Derfor ønsker vi i LFSS å ha fokus på møtene på legevakt for å forebygge at slike uheldige hendelser skjer.

Med denne handlings- og informasjonskampanjen ønsker LFSS å belyse problemstillingen og gi et kompetanseløft for ansatte på legevakt. Et av målene for kampanjen er å systematisere og kartlegge omfanget av problematikken på et nasjonalt nivå, samt bidra til forskning.

Kampanjen "Plaster på såret" utformes i samråd med pasienter og pårørende som er berørt av temaet, samt fagpersoner og andre samarbeidspartnere. 

Alle kan gjøre en forskjell!

Støtt oss

LFSS - Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Les mer om LFSS på våre hjemmesider, lfss.no.

 VIL DU STØTTE VÅRT ARBEID?

VIPPS TIL 10473 

merk gaven med "plaster på såret"

bottom of page