top of page

Hva kan LFSS hjelpe med?

Vi i LFSS vil gjerne hjelpe deg med å levere inn din klage dersom du har opplevd uheldige hendelser på legevakt i forbindelse med selvskading. Du har rett til å bli hørt. Ta kontakt med oss dersom du:

  • trenger å snakke med noen om det som har skjedd

  • trenger støtte til å fylle ut og sende inn klageskjemaet

  • står i en vanskelig situasjon

  • har selvmordstanker

  • har tanker om å skade deg selv

 

Hos LFSS vil du alltid møte et medmenneske som ønsker å lytte. 

Vi har egenerfaring og/ eller pårørendeerfaring.

Se vår kontaktinfo eller besøk våre nettsider på lfss.no. 

bottom of page