top of page

 JOBBER DU I HELSEVESENET

 KAN DU 

 GJØRE EN FORSKJELL 

Informasjonsfilmer

Informasjonsfilmer
Søk etter video...
Du har en plikt – Selv om det er vanskelig
02:09
Spill video

Du har en plikt – Selv om det er vanskelig

Trygge hjelpere skaper trygge pasienter
02:08
Spill video

Trygge hjelpere skaper trygge pasienter

Nysgjerrighet, respekt og forståelse – Å forstå at det å skade seg selv har en funksjon
02:51
Spill video

Nysgjerrighet, respekt og forståelse – Å forstå at det å skade seg selv har en funksjon

Bli kjent med dine egne følelser og reaksjoner
03:00
Spill video

Bli kjent med dine egne følelser og reaksjoner

Informasjonen rettet mot helsepersonell er faglig vurdert av

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

bottom of page