JOBBER DU I HELSEVESENET

 KAN DU 

 GJØRE EN FORSKJELL 

Informasjonen rettet mot helsepersonell er faglig vurdert av

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).