HAR DU BLITT MØTT 
 PÅ EN UHELDIG MÅTE 
PÅ LEGEVAKTEN?